image banner
image advertisement
  

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị:  Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính: Sản xuất xi măng. 3. Quy mô: Sử dụng hơn 1.500 lao động. 4. Địa chỉ: Xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.     Điện thoại: 0985357493          Email: david_tuan@vissaigroup.com.vn 4. Người đại diện: Ông Hoàng Minh Tuấn;     Chức vụ: Giám đốc Công ty. 5. Các vị trí việc làm cần giới thiệu/cung ứng và tuyển dụng lao động:      - Bộ phận Cảng, Phòng Cơ điện, Trạm trộn: 08 người;      - Xưởng Xi măng đóng bao, Bộ phận Cảng: 37 người;      - Bộ phận Mỏ: 01 người.      Cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Căn cứ Điều 59, 60, 61 và 62, Bộ luật Lao động năm 2019; Điều 51 và 52, Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Điều 42 và 43, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn quyền và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp, với một số nội dung chính như sau:

Tin nóng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập